Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi
Telefon (0484) 212-1111 / 2650
Kurumsal E-Posta ihsangul51  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme11.06.2022 11:15:02

Dr. Öğr. Üyesi İHSAN GÜL

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı V.
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : İhsan GÜL

2. Doğum Tarihi          : 15.07.1951

3. Unvanı                    : Yardımcı Doçent Doktor

4.Öğrenim Durumu    : Doktora 2014

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İşletme

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksekokulu

1977

Y. Lisans

Sosyoloji

İstanbul Üniversitesi

1986

Doktora

Sosyoloji

İstanbul Üniversitesi

2014

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 14.05.2014

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1    …

            2.   …                                                            

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2017-2018

Güz

Kurumlar Sosyolojisi

İktisat Sosyolojisi

Osmanlı Toplum Yapısı

Lisans Bitirme Tezi I

2

2

2

2

0

0

0

2

67

52

49

8

İlkbahar

Sosyal Politika

Aile Sosyolojisi

Türkiye'nin Sosyal Yapısı

İletişim Sosyolojisi

Şehir ve Göç Sosyolojisi

Lisans Bitirme Tezi II

2

2

3

3

2

2

0

0

0

0

0

2

36

48

49

36

49

8

 

2018-2019

Güz

Kurumlar Sosyolojisi

İktisat Sosyolojisi

Lisans Bitirme Tezi I

Osmanlı Toplum Yapısı

2

3

2

3

0

0

2

0

67

52

8

49

İlkbahar

Sanayi Sosyolojisi

Sosyal Politika

Aile Sosyolojisi

Türkiye'nin Sosyal Yapısı

Şehir ve Göç Sosyolojisi

Hukuk ve Suç Sosyolojisi

Lisans Bitirme Tezi II

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

2

2

48

36

48

49

49

49

8

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 30.10.2019 15:48:04
Konferanslar
 "Dünya Kadınlar Günü Konferansı,Kurtalan Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi,8 Mart 2017
Ulusal Bildiriler
"İnsan Olarak Kadın",Siirt Yerelinde Kadınların Sosyal Hayata Katkısı Çalıştayı,Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi,8 Mart 2017