Pages Menu
Categories Menu
Miras Hukuku Ders Notları

Miras Hukuku Ders Notları

 

 

MİRAS HUKUKU

Miras, irs, veraset aynı kökten kelimeler olup lügat manası geçmek intikal etmek anlamında kullanılır. Terim olarak ise terikede hak ve hissesi olan kimselerle her birinin hissesinin miktarını bildiren fıkıh ve hesap kaidelerinden ibarettir. İrs ve veraset varis olmak, tevarüs karşılıklı vâris olmak veya bir kimsenin diğerine varis olması, varis mirasçı; yani terikeden hak ve hissesi olan, muris ölen, mirası başkalarına intikal eden demektir. Miras varis olmak manasına geldiği gibi terike manasında da kullanılmaktadır. Terike vefat edenin geride bıraktığı mal ve haklardır. Miras manasında kullanılan feraiz muayyen hisse manasına gelmektedir.