Pages Menu
Categories Menu
İslam Hukukuna Giriş Ders Notları

İslam Hukukuna Giriş Ders Notları

 

 

Bismillah…

İSLÂM HUKUKUNUN SİSTEMATİĞİ

Bilindiği üzere İslâm hukuku, önce usûlü’l-fıkh ve fürûu’l-fıkh olmak üzere iki ana kola ayrılır. Yaşanan hayatla ilgili şer’î-amelî hükümlerin kaynaklarını ve bunlardan elde ediliş yöntemlerini konu edinen dalına usûlü’l-fıkh dendiğini öğrenmiştik. Bu kaynak ve yöntem bilgisiyle elde edilen somut amelî hükümler bütünü de fürû olarak adlandırılmıştı. Kaynak ve yöntemin asıl (gövde-temel), buna bağlı tespit edilen hükmün fer‘ (dal-ayrıntı) oluşu bu isimlendirmelerin mantığını ortaya koymaktadır.