Pages Menu
Categories Menu
İslam Hukukuna Giriş Ders Notları II

İslam Hukukuna Giriş Ders Notları II

FIKIH USULÜ

A. FIKIH USULÜNÜN TARİFİ, KONUSU VE DOĞUŞU

I. Fıkıh Usulünün Tarifi

Müctehidlerin, her bir amelî meseleyi ilgilendiren delilleri tek tek inceleyip onlardan çıkardıkları hükümlere “fıkıh” denildiğini daha önce öğrenmiştik. Müctehid bu hükümlere, birtakım genel prensipleri o meseleye tatbik ederek ulaşır. İşte, “müctehidin, şer’î-amelî hükümleri tafsîlî delillerinden çıkarabilmesine yarayan kurallar bütünü”ne usûlü’l-fıkh denir.