Pages Menu
Categories Menu
Eşya Hukuku Ders Notları

Eşya Hukuku Ders Notları

 

 

EŞYA HUKUKU

Şahısların eşya (mallar) üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetinden doğan meseleleri düzenleyen hukuktur. Eşya hukukunun mevzuu ayni haklar, zilyedlik ve tapu sicilinden oluşur. Eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan haklara ayni haklar, eşya üzerinde fiili tasarruf sağlamaya zilyedlik, gayr-i menkul eşyada da zilyedlik tapu sicilidir.