2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARAPÇA MUAFİYET SINAVI

Sınav Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 13:00

Sınav Yeri: Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Kat Amfi-3

Sınava;

1- Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne yeni kayıt yapan öğrenciler,

2 - Arapça hazırlık sınıfını okuyup başarısız olan öğrenciler,

3 -Arapça hazırlık sınıfını tekrar edip başarısız olan öğrenciler girebileceklerdir.

Sınav Konuları

Arap Dili Grameri (Sarf-Nahiv)

Kıraa  (Okuma – Anlama)

Not: Sınavda çoktan seçmeli 50 soru yer alacaktır. Sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılırlar. Başka bir yükseköğretim kurumunda Arapça hazırlık sınıfından başarılı olan ya da Arapça YDS, YÖKDİL sınavlarının birinden 70 puan ve üzeri puan alanlar Arapça hazırlık sınıfından muaftırlar.

MEHMET AKİF TOPRAK (0484) 223-1224 / 2911
İlahiyat Fakültesi
19 Eylül 2022