Pages Menu
Categories Menu
Borçlar Hukuku Ders Notları

Borçlar Hukuku Ders Notları

 

 

Borcun Tarifi: Kişileri birbirlerine karşı bir şey yapmak yahut vermekle yükümlü kılan hukukî ilişki veya bu ilişkinin doğurduğu yükümlülüktür.

Borcun Unsurları:

Tarafeyn (Borçlu-Alacaklı): Edimi yerine getirmekle yükümlü olan borçlu ile kendisine karşı bir edimde bulunulacak olan alacaklıdır.
Konusu (Mevzuu): Borç ilişkisinde yapılması gereken fiile (edim) borcun konusu denir.
Sebepleri: Borcun sebebi ise borcu doğuran hadise, fiil ve davranıştır.